•  
  •  
 

Estudios Exégeticos Homiléticos

Authors

Abstract

Domingo 7 de junio de 2015, Segundo Domingo de Pentecostés (Verde)

Salmo 138; Génesis 3:8-15; 2 Corintios 4:13- 5:1; Marcos 3:20

Domingo 14 de junio de 2015, Tercer Domingo de Pentecostés (Verde)

Salmo 20; Ezequiel 17:22-24; 2 Corintios 5:6-17 ; Marcos 4:26-34.

Domingo 21 de junio de 2015, Cuarto Domingo de Pentecostés (Verde)

1 Samuel 17:(1a, 4-11, 19-23), 32-49; Salmo 9:9-20; 2 Corintios 6:1-13; Marcos 4:35-41

Domingo 28 de junio de 2015, Quinto Domingo de Pentecostés (Verde)

Salmo 130; Lamentaciones 3:23-33; 2 Corintios 8:7-15; Marcos 5:21-43

Share

COinS