•  
  •  
 

Estudios Exégeticos Homiléticos

Authors

Abstract

4 de Marzo de 2012 (Segundo Domingo de Cuaresma)

Sal 22:23-31 (EEH 49, 9 de abril de 2004; EEH 72, 12 de marzo de 2006; EEH [107], 8 de marzo de 2009); Gén 17:1‑7, 15‑16 (EEH 72, 12 de marzo de 2006); Ro 4:13‑25 (EEH 63, 5 de junio de 2005); Mc 8:31‑38 (EEH 36, 16 de marzo de 2003).

Domingo de 11 de Marzo de 2012 (Tercer Domingo de Cuaresma)

Sal 19 (EEH 79, 1 de octubre de 2006); Éx 20:1-17 (EEH 72, 19 de marzo de 2006); 1 Cor 1:18-25; Jn 2:13-22 (EEH 36, 23 de marzo de 2003)

Domingo de 18 de Marzo de 2012 (Cuarto Domingo de Cuaresma)

Sal 107:1-3 y 17-22; Núm 21:4-9 (EEH 72, 26 de marzo de 2006); Ef 2:1-10; Jn 3:14-21 (EEH 1, 2 de abril de 2000; EEH 23, 24 de febrero de 2002; EEH 59, 20 de febrero de 2005; EEH 36, 30 de marzo de 2003).

Domingo de 25 de Marzo de 2012 (Quinto Domingo de Cuaresma)

Sal 51:1-12; Jer 31:31-34 (EEH 37, 6 de abril de 2003); Heb 5:5-10 (EEH 73, 2 de abril de 2006); Jn 12:20-33 (EEH 1, 9 abril de 2000

Share

COinS