•  
  •  
 

Estudios Exégeticos Homiléticos

Authors

Abstract

Domingo 4 de septiembre de 2011 (12º de Pentecostés): Verde

1 Reyes 19:9-18; Salmo 85:8-13; Romanos 10:5-15; Mateo 14:22-33

(Véanse EEH 29, 11 de agosto de 2002; EEH 101, 10 de agosto de 2008)

Domingo 11 de septiembre de 2011 (13º de Pentecostés): Verde

Isaías 56:1, 6-8; Salmo 67; Romanos 11:1-2a, 29-32; Mateo 15:(10-20.)21-28

(Véanse EEH 29, 18 de agosto de 2002; EEH 101, 17 de agosto de 2008)

Domingo 18 de septiembre de 2011 (14º de Pentecostés): Verde

Isaías 51:1-6; Salmo 138; Romanos 12:1-8; Mateo 16:13-20.

(Véanse EEH 29, 25 de agosto de 2002; EEH 101, 24 de agosto de 2008)

Domingo 25 de septiembre de 2011 (15º de Pentecostés): Verde

Salmo 105:1-6, 23-26, 45b; Jeremías 15:15-21; Romanos 12:9-2; Mateo 16:21-28

(Véanse EEH 30, 1 de septiembre de 2002; EEH 101, 31 de agosto de 2008)

Share

COinS