•  
  •  
 

Estudios Exégeticos Homiléticos

Authors

Abstract

Primero de agosto, Propio 13 (Verde)

Salmo 49:1-11; Eclesiastés 1:2.12-14; 2:18-23; Colosenses 3:1-11; Lucas 12:13-21

Véase EEH 53, 1 de agosto de 2004.

8 de agosto, Propio 14 (Verde)

Salmo 33:12-22; Génesis 15:1-6; Hebreos 11: 1-3, 8-16; Lucas 12:32-40

15 de agosto, Propio 15 (Verde)

Salmo 82; Jeremías 23:23-29; Hebreos 11:29-12:2; Lucas 12:49-56

22 de agosto, Propio 16 (Verde)

Salmo 103:1-8; Isaías 58:9b-14; Hebreos 12:18-29; Lucas 13:10-17

29 de agosto, Propio 17 (Verde)

Salmo 112; Proverbios 25:6-7; Hebreos 13:1-8, 15-16; Lucas 14:1, 7-14

Share

COinS