•  
  •  
 

Estudios Exégeticos Homiléticos

Authors

Abstract

Primero de abril, Jueves Santo (Morado y/o Blanco)

Salmo 116:1.10‑17: Éxodo 12:1‑4.(5-10).11-14; 1 Corintios 11:23-26; Juan 13:1‑17.31b‑35

2 de abril, Viernes Santo (Negro)

Salmo 22; Isaías 52:13-53:12; Hebreos 10:16-25 o Hebreos 4:14‑16, 5:7‑9; Juan 18:1-19:42

3 de abril, Vigilia de Resurrección (Blanco)

Salmo 114; Romanos 6:3-11; Lucas 24:1-12

4 de abril, Domingo de Pascua (Blanco)

Salmo 118:1-2.14‑24; Hechos 10:34‑43 ó Isaías 67:17-25; 1 Corintios 15:19-26 ó Hechos 10:34-43; Juan 20:1‑18 ó Lucas 24:1-12

Share

COinS