•  
  •  
 

Estudios Exégeticos Homiléticos

Authors

Abstract

Domingo primero de agosto, Noveno domingo de Pentecostés

Salmo 49:1-11; Eclesiastés 1:2.12-14; 2:18-23; Colosenses 3:1-11; Lucas 12:13-21

Domingo 8 de agosto, Décimo domingo de Pentecostés

Salmo 33:12-22; Génesis 15:1-6; Hebreos 11:1-3.8-16; Lucas 12:32-40

Domingo 15 de agosto, Décimo primer domingo de Pentecostés

Salmo 82; Jeremías 23:23-29; Hebreos 11:29-12:2; Lucas 12:49-56

Domingo 22 de agosto, Décimo segundo domingo de Pentecostés

Salmo 103:1-8; Isaías 58:9b-14; Hebreos 12:18-29; Lucas 13:10-17

Domingo 29 de agosto, Décimo tercer domingo de Pentecostés

Salmo 112; Proverbios 25:6-7 o Eclesiástico 10:12-18; Hebreos 13:1-8, 15-16; Lucas 14:1. 7-14

Share

COinS