•  
  •  
 

Estudios Exégeticos Homiléticos

Authors

Abstract

Domingo 4 de Abril de 2004; Domingo de Ramos

Salmo 31:9-16; Isaías 50:4‑9a; Filipenses 2:5‑11; Lucas 22:14-23:56 o Lucas 23:1-49

Jueves 8 de abril de 2004 – Jueves Santo

Salmo 116:1.10‑17; Éxodo 12:1‑4 (5-10).11-14; 1 Corintios 11:23-26; Juan 13:1‑17; 31b‑35

Viernes 9 de abril de 2004 – Viernes Santo

Salmo 22; Isaías 52:13-53:12; Hebreos 10:16-25 o Hebreos 4:14‑16; 5:7‑9; Juan 18:1-19:42

Sábado 10 de abril de 2004 – Vigilia de Resurrección

Salmo 150; Romanos 6:3-11; Lucas 24:1-12

Domingo 11 de abril de 2004 – Domingo de Pascua de Resurrección

Salmo 118:1-2.14‑24; Hechos 10:34‑43 o Isaías 67:17-25; 1 Corintios 15:19-26 o Hechos 10:34-43; Juan 20:1‑18 o Lucas 24:1-12

Domingo 18 de abril de 2004 – Segundo Domingo de Pascua

Salmo 149; Hechos 5:27-32; Apocalipsis 1:4-8; Juan 20:19-31

Domingo 25 de abril de 2004 – Tercer Domingo de Pascua

Salmo 30; Hechos 9:1-6 (7-20); Apocalipsis 5:11-14; Juan 21:1-19

Share

COinS